Kontakt


Wissenschaft im Dialog gGmbH

Charlottenstraße 80
D-10117 Berlin

Telefax +49 30 2062295-15


Projektleitung

Beate Langholf
Telefon +49 30 2062295-50
beate.langholf@w-i-d.de


Veranstaltungen an Bord, Schul- und Gruppenkontakt

Maren Grüber
Telefon +49 30 2062295-60
maren.grueber@w-i-d.de


Presseanfragen

Dorothee Menhart
Telefon +49 30 2062295-55
dorothee.menhart@w-i-d.de


Website

Ursula Resch Esser
ursula.resch@w-i-d.de


Büro Wissenschaftskommunikation

Projektträger im DLR e.V.
Rosa-Luxemburg-Straße 2 
10178 Berlin 

Telefon: +49 30 670 55 700
Telefax: +49 30 670 55 789

wissenschaftsjahr@dlr.de


Bundesministerium für Bildung und Forschung

Projektgruppe Wissenschaftsjahr 2019
53170 Bonn

Telefon: +49 (0)30 18 57-0
Fax: +49 (0)30 18 57-5503
www.bmbf.de

Wissenschaftsjahr